Informacje
o regionie

Puszcza Augustowska to nienaruszona przez postęp ludzki flora i fauna...

Projekty


 

Firma Augustowianka Sp. z o.o. w terminie od 02.08.2018 do 31.12.0219 roku będzie realizowała projekt „Pompy ciepła w firmie Augustowianka”

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez Augustowianka Sp. z o.o. wynikającego z wysokich kosztów ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

 

Efektem realizowanego projektu będzie redukcja emisji dwutlenku węgla i poprawa stanu środowiska. Produkcja energii ze źródeł odnawianych będzie odbywać się w modelu rozproszonym z wykorzystaniem technologii pomp ciepła.

 

Wartość projektu – 1 284 120,00 PLN

Wartość dofinansowania – 678 600,00 PLN

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Augustowianka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Strategia wzornicza szansą dla firmy Augustowianka Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności firmy Augustowianka spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wykorzystanie wzornictwa  w  działalności firmy.

Dofinansoanie projektu z UE: 65 029, 25 PLN